22.03.2018 - 23.03.2018
Sosiaalipedagogiikan päivät 2018

Vuoden 2018 sosiaalipedagogiikan päivillä katse suunnataan suomalaiseen yhteiskuntaan integraation ja emansipaation näkökulmista sekä siihen, mitä sosiaalipedagogiikassa näillä käsitteillä tarkoitetaan. Päivien aikana etsitään sosiaalipedagogisen tutkimuksen ja toiminnan keinoja vaikuttaa yhteiskunnan jakautumiseen ja vastakohtaisuuksien kärjistymiseen. Erityisen huomion päivillä saavat erilaiset osallistumiseen ja taiteeseen perustuvat työskentelymuodot.

Päivien pääpuheenvuoron pitää Lontoon Open Universityn tutkija Erene Kaptani, joka työskentelee Walking maps and participatory theatre in social research -nimisessä tutkimushankkeessa. Hänen puheenvuoronsa käsittelee osallistuvaa/osallistavaa teatteria yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ja toiminnassa emansipaation ja yhteisöllisen muutoksen tukijana.

Päivän ohjelma linkistä http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/paivien-ohjelma/