KIVALO-OPISTO AKTIVOI KAIKKIA IKÄRYHMIÄ HARRASTAMAAN JA OPISKELEMAAN

 

Kivalo-opisto on Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien alueella toimiva seudullinen kansalaisopisto, joka tarjoaa kaikenikäisille opiskelu ja harrastusmahdollisuuksia asuinkunnasta riippumatta.

Kivalo-opistossa jokaisella on mahdollisuus oppia ja harrastaa sekä luoda ja ylläpitää sosiaalisia kontakteja.  Opistomme tarjoaa kaikille ikäryhmille pohjan elinikäiseen itsensä kehittämisen vuorovaikutteisissa ja vapaavalintaisissa opetus- ja harrastusryhmissä.

Opistotoiminnan tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Lisätietoja: www.kivalo-opisto.fi