VARAUSEHDOT

 

 1. Vuokraus vahvistetaan kirjallisesti.

 

 1. Tilavuokriin sisältyy peruskalusto, siivous. Teknisistä järjestelyistä (mm. äänentoisto ja valaistus) veloitetaan erikseen.

 

 1. Tilan käytöstä vastaavat henkilöt valvovat ja opastavat laitteiden ja kaluston käyttöä ja siirtoa. Vuokranantajalla on oikeus huomatessaan vuokralaisella vaarallisia sähkölaitteita tai sähköturvallisuuden vastaisia laitteita kieltää niiden käyttö tiloissaan.

 

 1. Taidemuseossa ja historiallisessa museossa näyttelyn purku tai suojaaminen voivat aiheuttaa lisäkustannuksia. Lisäkustannuksista pyritään informoimaan asiakasta mahdollisimman pian.

 

 1. Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, joita sen esiintyjät tai henkilökunta aiheuttavat Kemin Kulttuurikeskuksen kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle. Vuokranantaja ei korvaa vuokralaiselle aiheutuneita henkilö- tai laitevahinkoja.

 

 1. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan tilan henkilökunnan ohjeita laitteiden ja kaluston käyttöä koskevissa asioissa. Mikäli vuokralainen käyttää tilan laitteita, on ne palautettava välittömästi käytön jälkeen paikoilleen. Vuokralainen on korvausvelvollinen laitteistolle aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen huolehtii hänelle lain mukaan kuuluvista viranomaisluvista ja -maksuista.

 

 1. Vuokralainen on velvollinen purkamaan ja siirtämään pois laitteensa omalla kustannuksellaan välittömästi vuokra-ajan puitteissa, ellei asiasta ole toisin sovittu.

 

 1. Muutos ja peruutus tehdään kirjallisesti. Kemin kaupungilla on oikeus perua tilan vuokraus 3 kk ennen tilaisuutta hyvin perustellusta syystä.

 

 1. Mikäli vuokralainen peruuttaa tilaisuuden myöhemmin kuin 2 viikkoa ennen tilaisuutta on vuokraajalla oikeus laskuttaa 100 % vuokrasta.

 

 1. Laskutus tapahtuu välittömästi tilaisuuden jälkeen. Joissakin tapauksissa vuokraaja voi laskuttaa vuokralaista myös ennen tilaisuutta. Mahdolliset lisäkulut laskutetaan tilaisuuden jälkeen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilavuokrissa noudatetaan aina voimassa olevaa hinnastoa, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

 

 1. Mahdolliset reklamaatiot toimitetaan kirjallisina Kemin kaupungille 1 kuukauden kuluessa tilaisuudesta.